Ta hand om dina fine-art printar!

Skötselråd:

Utskrifterna är extremt tåliga.
Men hantering, miljöfaktorer och användarfel kan leda till att papperet blir svagt med tiden.
Fine art papper kan skadas av ett antal faktorer, inklusive:

  • Ljus - Ultraviolett ljus är en av de största anledningarna till att konsten bleknar. Att exponera dina utskrifter för direkt solljus och till och med starkt konstgjort ljus från glödlampor kan orsaka färgblekning. Ljusskador är kumulativa och irreversibla och kan till och med skada pappersstrukturen.
  • Extrema fluktuerande temperaturer - extrema temperatursvängningar kan orsaka expansion och sammandragning av pappersfibrerna och göra tryckytan ojämn. Temperaturökningar kan också öka försämringsgraden, vilket leder till sprödhet och mörkare papper. Det är därför museer håller konstant temperatur i sina utställningsrum. 
  • Fuktighet - hög luftfuktighet kan orsaka bruna fläckar och lockar också skadedjur som insekter. För låg luftfuktighet torkar ut papperet. 
  • Förorening - Föroreningar att se upp för inkluderar atmosfäriska föroreningar och andra luftburna partiklar, damm, smuts, svett och oljor från händerna och monteringsmaterial från inramning. Atmosfäriska föroreningar såväl som biologiska ämnen som insekter och mögel kommer bara att blomstra till följd av okontrollerade miljöfaktorer som hög luftfuktighet och temperatur. 
  • Dålig hantering - Felaktig behandling av papperet under hantering kan leda till veck och böjningar som är svåra att ta bort. Smutsiga händer och/eller oljor på fingrarna kan skrapa ytan och lämna rester. Vi rekommenderar att du använder bomullshandskar när du hanterar utskrifterna.
  • Montering - Syra från inramningsmaterial, inklusive tejp, kan överföra syra till papperet vilket kan orsaka mattbränning över tiden. Montering och inramning med rätt material är mycket viktigt. 

Om fotograf Daniel Åström, vår vision och vårt uppdrag.

Till våra Collector fine-art editions.
 

svenska