Budapest & Tokyo International Photo Awards 2021 - 1 Silver & 2 Bronze Awards + 4 Honorable mentions!

Vi är hedrade att meddela att Daniel Åström har erhållit ett Silver Award av Budapest International Foto Awards 2021 samt ett Honorable mention av Tokyo International Foto Awards 2021 båda i klassen Events / sport. Med bilden: "Surfing The White Water @ Huntington Beach".

 Han har också erhållit ett bronze award av Budapest International Foto Awards 2021 i klassen Editorial / sports. Med en serie på tre bilder:

Han har därtill även erhållit ett  Bronze award av Tokyo International Foto Awards 2021 i klassen Nature / trees + ett Honorable mention av Budapest International Foto Awards 2021 i klassen Nature / Aerial

Samt två Hedersomnämnaden av Budapest International Foto Awards 2021Tokyo International Foto Awards 2021 med bilden The Flying Surfer @ Huntington Beach. Båda i klassen Events/Sport.

De finns som fine-art printar i följande kollektioner:
The dead tree from above - Collectors edition
Bifa 2020 gold award - Huntington Beach Surfer - Collectors edition
Surfing The White Water @ Huntington Beach - Collectors edition
The Flying Surfer @ Huntington Beach - Collectors edition

I enlighet med vår Mission och Vision, kommer vi att använda vinsten från vår försäljning för att stötta hållbart socialt entreprenörskap, för att hjälpa människor från fattigdom, arbetslöshet och utanförskap.
 

svenska